Alan Watt – Update

https://www.youtube.com/watch?v=w-JoUmqFqFY

Organiseer de problemen en organiseer de oplossingen.

Dus je wilt iets bereiken, dus maak je een probleem. Dan geef je een oplossing van het probleem, die de mensen accepteren. Dan heb je dus bereikt wat je wilde bereiken.

Dus de eerste en tweede wereldoorlog zijn gepland.  Na elke oorlog wordt er een nieuwe samenwerking georganiseerd zodat de gewenste doelen bereikt worden. Zoals de League of Nations na de eerste wereldoorlog en de Verenigde Naties na de tweede wereldoorlog. En nu is er natuurlijk de “global warming” waarbij iedereen van de wereld moet samenwerken. Waarbij de “New World Order”, dat is de Verenigde Naties werkt aan ondermeer de “Agenda 21” agenda, “duurzame ontwikkeling” dus de plan voor depopulatie in de 21e eeuw. Er zullen geen persoonlijke eigendommen zijn volgens de agenda 21 voorschriften. Dus nu rij je een auto, maar dat zal niet meer zo zijn als de agenda 21 volmaakt is. Want het moet “duurzaam” zijn.

Dus nu zul het vooral alleen mogelijk zijn om te huren. Want dat is duurzaam.

Dus het is nu de Brave New World zoals voorspeld door Aldous Huxley.

Het gaat over de volledige vernietiging van de familie eenheid. Zoals dit zich nu voltrekt. Als je een samenleving wilt overnemen,moet je er eerst voor zorgen dat de familie eenheid verbroken wordt. Dat is dus wat je al decennia ziet. Dat bijv. Ouders niet meer samenwonen met de kinderen, terwijl dat eeuwen wel het geval was. En dat er meer echtscheidingen zijn, terwijl dat vroeger gewoon niet voor kwam.

 

En nu wordt er jacht gemaakt op diegenen die niet het gewenste nieuws laten zien.

Probleem – reaktie – oplossing.